תקנון

האקדמיה לפיננסים מברכת אותך על הצטרפותך ללימודים ומאחלת לך הצלחה רבה!

שמחים שבחרת ללמוד בגוף המוביל בישראל בלימודי פיננסים. 
באקדמיה לפיננסים לומדים מדי שנה למעלה מ 7,000 סטודנטים, ויש לה מעל 40,000 בוגרים.
האקדמיה לפיננסים שמה לעצמה למטרה להעניק ידע איכותי בתחומי הפיננסים, היזמות והניהול, תוך הקפדה על יחס אישי ורמת שירות מקצועית בלתי מתפשרת.

לידיעתך, באקדמיה לפיננסים מספר חטיבות לימוד מובילות בתחומי שוק ההון, חטיבת רישיונות הרשות לני"ע ומשרד האוצר, חטיבת יזמות עסקית, חטיבת ניהול בכיר ודירקטורים, חטיבת נדל"ן, חטיבת שוק ההון, חטיבת ראיית חשבון, חטיבת חשבות שכר, הנהלת חשבונות וייעוץ מס. 
ניתן בכל שלב לצור קשר איתנו לשמוע פרטים על קורסים נוספים שמעניינים אותך. 

נהלי ההרשמה באקדמיה לפיננסים :

 1. אישור הרשמה: יבוצע באחד משני אופנים אלו: אישור טלפוני - באמצעות שיחה מוקלטת המתבצעת ע"י יועצי הלימודים של האקדמיה לפיננסים או חתימת התלמיד/ה על הסכם לימודים באופן דיגיטלי או ידני. הסכם הלימודים יישלח אליך באופן מיידי במעמד החתימה הדיגיטלית ולכל המאוחר תוך 24 שעות במידה ונרשמת באישור טלפוני. 

  2. שכר לימוד : הינך מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד במלואו בעת ההרשמה. תלמיד/ה שלא יסדיר את התשלום לכל המאוחר תוך 14 יום ממועד ההרשמה, יחויב בכרטיס אשראי שהושאר כפיקדון ביתרת סכום העסקה. במידה והתשלום לא הוסדר עד לפתיחת הקורס, התלמיד/ה לא יהיה/תהיה רשאי/ת להשתתף בקורס, לקבל ספרות מקצועית או לקבל גישה לקורס המצולם. ניתן לשלם במזומן, בכרטיס אשראי, העברה בנקאית ובהמחאה לפקודת BDO בית הספר לפיננסים בע"מ. ההמחאות לא ניתנות לביטול אלא בהסכמת האקדמיה לפיננסים מראש ובכתב. 

  3. פתיחת קורס : פתיחת קורס פרונטאלי מותנית במספר מינימאלי של נרשמים .האקדמיה לפיננסים שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח את הקורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת, תוך מתן הודעה לתלמידים על כך לא יאוחר מ-48 שעות קודם לפתיחת הקורס. במקרים כאלה יוחזרו מלוא הכספים ששולמו בגין שכר הלימוד.

  4. קורס מצולם : האקדמיה לפיננסים מצלמת את הקורסים שלה און ליין. התוכן המצולם עולה לאוויר אחרי 3 ימים ממועד השיעור לכל המאוחר. יחד עם זאת, כיוון שהקורס המצולם תלוי באינטרנט, חשמל, שמע ואחסון, עלולות להיות תקלות בהספקתם. התקלות לא יהוו עילה לביטול הרשמה ו/או החזר כספי.
  פתיחת הרשאות לקורס מצולם תקף למחזור אחד בלבד. במידה ונדרשת הארכה לתוקף ההרשאות, פתיחת הרשאות מחודשת הינה בעלות של קורס חוזר.

  5. ספרות המקצועית : מי שרכש קורס פרונטאלי יקבל את הספרים בשיעור הפתיחה של הקורס. במידה ורכשת קורס דיגיטלי, ברשותך שתי אפשרויות:
  א. לאסוף באופן עצמאי ממשרדי האקדמיה לפיננסים בתל אביב בתיאום מראש.
  ב. לשלוח שליח מטעמך לאיסוף הספרים בתיאום מראש או להזמין שליחות דרכינו בלינק הבא:  https://secure.cardcom.solutions/e/xF5A

  6. הפסקת לימודים :  האקדמיה לפיננסים זכאית להפסיק מידית את הלימודים לתלמידים אשר אינן מסדירים את תשלום שכר הלימוד, כולו או חלקו או בגין התנהגות לא נאותה.

  7. הקפאת קורס : ניתן להקפיא השתתפות בקורס יד שנה מיום ההרשמה.  לאחר שנה, לא תהיה זכאות להשתתפות בקורס או להחזר כספי כלשהו. במקרה של הקפאת לימודים לא יוקפאו התשלומים עבור הקורס.

  8. קורס חוזר ודמי מעבר : במידה ותרצה/י לחזור על קורס בו השתתפת בעבר פעם נוספת, ניתן להרשם לקורס חוזר פרונטלי בעלות 1480 ₪, או בקורס חוזר מצולם בעלות 480 ₪ במועד עוקב בלבד. עלות ספרות לקורס חוזר הינה – 80 ₪ לספר.
  במידה ואישרת הגעה לקורס ולא נכחת בו בפועל וביקשת להשתבץ למועד נוסף/אחר או הגעת לשיעור הראשון בלבד וביקשת להחליף מועד קורס - העלות תהיה  280 ₪ בגין דמי מעבר בין קורסים. 
  **למעט בחטיבת ראיית חשבון – עלות קורס חוזר דיגיטלי הינה  1480 כולל ספרים. קורס פרונטאלי – 50% מעלות הקורס. הצטרפות לקורס חוזר בעלויות אלו מוגבל לשנה מיום ההרשמה.

  9. כיתה/מרצים/ מועד פתיחה:  מיקום הכיתה, זהות המרצים או מועד/י הקורס/ים עשויים להשתנות. במקרים אלו תדאג האקדמיה לפיננסים לכיתה/מרצה ומועד/ים חלופי/ים. שינויים אלו לא יהוו עילה לביטול ההרשמה לקורס, ובמקרה של ביטול השתתפות בקורס יחולו כללי הביטול שבטופס הרשמה זה ללא כל שינוי.

  10. הטבה מיידית למצטרפים : במסגרת הלימודים באקדמיה לפיננסים אנחנו מעניקים לך - ללא עלות - פגישה עם מומחה פיננסי ופנסיוני, לטובת בניית תוכנית כלכלית אישית. כדי לממש את ההטבה, י שלפנות לשיורת לקוחות של האקדמיה לפיננסים.

  11.  ביטול הרשמה לקורס: בקשה לביטול מתקבלת בכתב בלבד.
  החזר כספי מלא יינתן באם הבקשה לביטול ההרשמה הגיעה למשרדי האקדמיה לפיננסים בפקס או בדואר אלקטרוני בתוך 14 ימים מיום אישור ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס, למעט דמי ביטול בסך 100 ₪ שלא יוחזרו או 5% מסכום העסקה, לפי הנמוך ביניהם בהתאם לחוק הגנת הצרכן. בקשה לביטול לאחר 14 ימים לא תקנה לתלמיד/ה זכות להחזר כספי כלשהו, בין אם השתתף/פה בקורס ובין אם לאו. 

  13.   ביטול הרשמה למסלול לימודים (3 קורסים ומעלה) : בקשה לביטול מתקבלת בכתב בלבד.
  תאריך ההרשמה למסלול הינו תאריך אישור התלמיד/ה להשתתפות במסלול אליו נרשם/מה, אם בשיחת טלפון או באישור על טופס הרשמה. במידה והודעת הביטול הגיעה לאחר 14 יום מתאריך ההרשמה למסלול ועד לשישה חודשים מיום אישור ההרשמה/חתימת ההסכם יזוכה התלמיד/ה ב 50% מסכום יתרת העסקה. סכום יתרת העסקה יחושב כסכום העסקה בניכוי מחיר המחירון העדכני של הקורסים אליהם התלמיד/ה היה רשום/מה ומועד תחילתם כבר עבר וקורסים שעתידים להיפתח בתוך פחות מ 10 ימים מרגע הודעת הביטול. לאחר שישה חודשים מיום חתימת ההסכם לא יהיה התלמיד/ה זכאי/ת לכל החזר כספי. בכל  מקרה דמי ביטול בסך 100 ש"ח  לא יוחזרו.

  14.    ביטול קורס אינטרנטי: בקשה לביטול מתקבלת בכתב בלבד.
  ביטול קורס דיגיטלי בתוך 14 יום מיום אישור ההרשמה יחייב את התלמיד/ה בתשלום של 50% מעלות הקורס שנפתחו עבורו הרשאות הצפייה.
  לאחר 14 יום לא תהיה אפשרות לביטול ו/או החזר כספי בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

       15.    ביטול הרשמה ללקוח בעל מגבלות – בהצגת תו נכה ניתן לבטל את הקורסים בתוך 4 חודשים מיום ההרשמה בין אם התחיל/ה את הקורס ובין אם לא.
        באישורי זה, הנני מאשר/ת הצטרפותי להסדר משלוח חשבונית וקבלה בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת המייל הרשומה לעיל.

 

צרו איתנו קשר
03-9718800